POLITICA INTEGRATĂ CALITATE – MEDIU – SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ – SECURITATEA LANTULUI DE APROVIZIONARE

Politica integrată aplicată de BEO TRADE COM – LORATEL HOLDINGS LTD. în domeniul calității, mediului, sănătății securității în muncă și securitatea lantului de aprovizionare are la bază angajamentul conducerii acesteia de a furniza servicii care să satisfacă cerințele clienților în condiții de eficiență și eficacitate, fără a afecta semnificativ mediul înconjurător și sa asigure sănătatea şi siguranţa în muncă, conform politicii definite şi asumate de conducere.

Pentru realizarea acestor deziderate, aplicarea prevederilor din manualul managementului integrat este obligatorie pentru toti angajatii, aceștia acționând cu consecvență pentru atingerea obiectivelor ce derivă din această politică, luând în considerare riscurile și oportunitățile determinate și având în vedere ciclul de viață al produselor implicate în operarea proceselor sale.

Conducerea societății s-a angajat pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat conform cerințelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 si ISO 28000:2007, astfel încât prin aceasta să crească continuu eficacitatea proceselor stabilite pentru domeniul de activitate al societății, precum și pentru reducerea poluării și a impactului negativ asupra mediului și asigurarea securității și sănătății în muncă.

Obiectivele generale ale societatii în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă, securitatea lantului de aprovizionare sunt orientate în următoarele direcții:
• Cresterea competitivității serviciilor furnizate prin calificarea, instruirea și experiența angajaților, precum și prin competența dovedită a acestora.
• Asigurarea resurselor umane, materiale, informaționale și de infrastructură necesare îmbunătățirii continue a eficacitații sistemului, îmbunătățirea mediului de lucru, astfel încât să se realizeze conformitatea cu cerințele determinate.
• Managementul proceselor în conformitate cu cerințele standardelor de referință pentru realizarea și îmbunătățirea continuă a performanței în domeniul calității – mediului – sănătății și securității în muncă – siguranta lantului de aprovizionare și a eficacității sistemului de management integrat.
• Îndeplinirea obligațiilor de conformare specifice organizației, aplicabile activităților societății în domeniul calității – mediului – securității și sănătății în muncă – siguranta lantului de aprovizionare.
• Prevenirea poluării, a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.
• Managementul performant al deșeurilor rezultate din activitățile societății.
• Planificarea și realizarea schimbărilor sistemului integrat de management astfel încât să se pastreze integritatea acestuia.
• Determinarea aspectelor de mediu și evaluarea impacturilor acestora luând în considerare inclusiv ciclul de viață al materialelor utilizate și serviciilor furnizate;

Director General,
Constantin Georgescu