Politica privind protecția datelor personale
Ultima actualizare 19.01.2021

BEO TRADE COM S.R.L., cu sediul în București, Str. Sevastopol 13-17, C1 Tronson 1, parter, biroul 106, sector 1, număr de înregistrare fiscală RO17529562 „își asumă angajamentul de a proteja datele cu caracter personal și de a se conforma prevederilor legale și de reglementare aplicabile privind protecția acestora”.

Această politică este adoptată de către conducerea BEO TRADE COM S.R.L. în relațiile cu partenerii care fac parte din sistemul de servicii BEO TRADE COM S.R.L. și cu alte entități cu care BEO TRADE COM S.R.L are relații comerciale.

BEO TRADE COM S.R.L. înțelege preocupările legate de confidențialitatea datelor personale care pot aparea si care pot fi transmise și colectate prin canalele de comunicare specificate în aceasta politică.

Această politică descrie tipul de informații care sunt culese și urmărite, modul în care sunt utilizate aceste informații și parțile către care sunt distribuite.

Noi, revizuim principiile privind securitatea datelor cu caracter personal, prezentate mai jos, acestea conținând angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea clienților si partenerilor noștri, online și offline.

Confidențialitatea datelor este un factor important pentru BEO TRADE COM S.R.L., de care ținem seama în cadrul dezvoltării fiecăruia dintre produsele si serviciile noastre și în relațiile cu părțile interesate. Ne angajăm să fim transparenți și deschiși. Această politică de confidențialitate a BEO TRADE COM S.R.L. explică modul în care primim informații personale și modul in care le gestionăm din momentul în care le deținem.

Ce date cu caracter personal colecteaza BEO TRADE COM S.R.L. ? Cum obținem informații despre dvs.?
Pentru noi, "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propriei sale identităţi fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Orice date care nu se încadrează în această definiție constituie „date fără caracter personal”. BEO TRADE COM S.R.L. procesează datele colectate despre persoane fizice – reprezentanți (spre exemplu: directori, administratori, asociați, împuterniciți, persoane de contact) ai clienților sau potențialilor clienți , furnizori sau parteneri de afaceri, angajați și colaboratori.

In cazul personalelor enumerate mai sus, BEO TRADE COM S.R.L. poate colecta, stoca și prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume si prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de email.

Atunci cand accesezi website-urile BEO TRADE COM S.R.L., serverele noastre NU creeaza în mod automat înregistrări ale vizitei tale.

BEO TRADE COM S.R.L. primeste date personale numai din urmatoarele surse: - furnizare directa de informatiila sediul nostru (de ex., atunci când se face facturarea) ;
- cereri pe email, fax sau poștă;
- oferte, comenzi etc.

BEO TRADE COM S.R.L. procesează informații corecte și legale. BEO TRADE COM S.R.L. colectează și utilizează numai informații personale, bazate pe motive legitime și în felul în care un individ interesat se așteaptă în mod rezonabil și fără efecte adverse nejustificate. În plus, BEO TRADE COM S.R.L. va depune eforturi rezonabile pentru a fi transparent în privința modului în care intenționează să utilizeze aceste informații și pentru a le oferi persoanelor vizate informări adecvate atunci când colectează datele lor personale.

BEO TRADE COM S.R.L. colectează numai informațiile necesare funizării serviciilor și conformării cu cerințele legale de reglementare.
De la clienții săi, BEO TRADE COM S.R.L. colectează informații care îi vor permite să administreze conturile clienților, să furnizeze informații de marketing despre produsele si serviciile BEO TRADE COM S.R.L., să furnizeze informări care pot fi utile clienților și partenerilor.
BEO TRADE COM S.R.L. își informează persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și la modul în care vor fi utilizate aceste informații. Informațiile personale nu vor fi utilizate în niciun alt scop decât cel prevăzut de această politică.

De la angajații săi (inclusiv angajații potențiali și foștii angajați), BEO TRADE COM S.R.L. colectează informații care îi vor permite îndeplinirea procedurilor legate de recrutare, angajare, salarizare, să gestioneze beneficiile angajaților și administrarea planurilor de beneficii aferente, în scopul gestionării resurselor umane și al pregătirii personalului cât și în scopul unor altor cerințe legale, inclusiv audituri.

Persoanele vizate pot să opteze înainte ca BEO TRADE COM S.R.L să folosească informațiile personale în scopuri de informare și comunicare privind serviciile BEO TRADE COM S.R.L.

Aveți opțiunea de a stabili dacă doriți să furnizați companiei BEO TRADE COM S.R.L. date pe care le poate utiliza pentru a vă trimite informații, fie că sunt trimise prin eforturi de marketing online, prin telefon, prin fax, prin e-mail sau prin poștă. În orice moment, puteți renunța, iar BEO TRADE COM S.R.L. va înceta în consecință să utilizeze informațiile personale pe care le-ați furnizat anterior, dar vă poate folosi informațiile personale pentru a evita contactele de marketing în viitor. În legătură cu activitățile offline ale BEO TRADE COM SRL, puteți notifica pur și simplu compania că doriți să nu mai primiți informații suplimentare, iar BEO TRADE COM SRL va onora orice astfel de solicitare.

In ce scop procesam datele personale?
Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

BEO TRADE COM S.R.L. procesează date cu caracter personal pentru furnizarea de produse și servicii (spre exemplu: executarea unei operațiuni de facturare/ plată), încheierea și executarea de contracte (spre exemplu: pentru încheierea unui contract de vânzarea de servicii, sau a unui contract individual de muncă), pentru analize interne destinate îmbunătățirii și dezvoltării de produse și servicii, pentru identificarea și prevenirea riscurilor comerciale, prin transmitere de oferte comerciale generale sau personalizate ale BEO TRADE COM S.R.L. sau ale partenerilor săi, pentru statistică, cercetare de piață, îndeplinirea obligațiilor legale etc.

Informatii suplimentare sunt furnizate și prin contractele BEO TRADE COM S.R.L. cu părțile interesate.

Ce facem cu informațiile dvs. după ce intrăm în posesia lor?
Atunci când ne sunt furnizate informații, BEO TRADE COM S.R.L. le utilizează doar în scopurile pentru care a primit acordul. În general, datele personale sunt folosite pentru a oferi serviciile noastre, pentru a îmbunătăți colaborarea cu părțile interesate și pentru conformare cu cerințele legale de reglementare aplicabile domeniului nostru de activitate.

Către cine si cand poate transfera BEO TRADE COM S.R.L. datele personale?
• După ce solicităm și primim consimtamantul persoanei vizate;
• Pentru procesarea sau furnizarea serviciilor către, însă numai dacă entitățile care primesc informațiile despre persoana vizată sunt obligate prin contract să prelucreze datele prin metodele aprobate de BEO TRADE COM S.R.L.;
• Atunci când cerințele de reglementare ne impun acest lucru. Ne conformăm cerințelor legale ori de câte ori primim cereri din partea unei autorități sau în cazul unui proces. Vom informa persoanele vizate atunci când ni se va cere să oferim datele lor personaleale în acest mod, cu excepția cazului în care acest lucru ni se interzice prin lege. Atunci când primim astfel de cereri, difuzăm datele personale numai dacă suntem convinși, cu bună credință, că legea ne cere să o facem. Nimic din această politică nu vizează limitarea mijloacelor legale de apărare sau obiecțiile pe care le-ați putea avea față de solicitarea unui terț de a divulga informațiile dvs;
• Atunci când credem că este necesar pentru a împiedica prejudicierea persoanei vizate sau a altor persoane. Vom furniza informații în această manieră numai dacă apreciem în mod rezonabil, cu bună credință, că este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietății și securității persoanei vizate, ale altor parteneri, sau ale BEO TRADE COM SRL;
• Dacă statutul sau structura organizațională a BEO TRADE COM SRL se modifică (dacă inițiem un proces de restructurare, dacă suntem achiziționați sau dacă intrăm în insolvență sau declarăm faliment), putem transmite datele personale unei societăți succesoare, afiliate sau altor parteneri, conform cerințelor de reglementare aplicabile.

Cu exceptia situatiilor prezentate mai sus, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație personală referitoare la clienții noștri, angajații și partenerii noștri.
Pe baza consimțământului expres și clar exprimat și numai în limitele legislației în vigoare, în scopul de a raspunde solicitărilor persoanelor vizate prin oferirea de servicii către acestea, este posibil să oferim date personale către organizații sau companii partenere cu care putem dezvolta programe comune și care sunt de acord să respecte politicile de securitate BEO TRADE COM SRL și să păstreze confidențialitatea informațiilor.

Ce măsuri de securitate utilizează BEO TRADE COM S.R.L. pentru protejarea datele dvs. personale?
Ne angajăm să protejăm datele personale de îndată ce suntem în posesia lor. Implementăm măsuri de securitate privind personalul, măsuri fizice, organizatorice și tehnice. În ciuda eforturilor noastre, în cazul în care vom depista o breșă de securitate, vă vom informa, în așa fel încât să puteți iniția măsuri de protecție adecvate.
De asemenea, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel că le păstrăm numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.

BEO TRADE COM SRL utilizează procedurile de securitate și garanțiile pe care le consideră adecvate pentru datele personale pe care clienții sau angajații noștri sau alte persoane le furnizează companiei BEO TRADE COM SRL. Scopul BEO TRADE COM SRL este de a preveni accesul neautorizat, de a menține acuratețea datelor, de a asigura utilizarea adecvată a datelor și de a proteja împotriva datele împotriva pierderii, utilizării greșite sau modificării informațiilor aflate sub controlul BEO TRADE COM SRL.

Așteptările BEO TRADE COM S.R.L. pentru furnizorii de servicii
BEO TRADE COM S.R.L. se așteaptă ca furnizorii săi de servicii care pot avea acces la datele personale furnizate de clienții, angajații săi sau alți parteneri, să respecte principiile de confidențialitate, integritate, disponibilitate, autenticitate și non-repudiere enunțate în prezentul document, indiferent dacă acești furnizori de servicii accesează informații despre clienți, angajați sau parteneri și consideră angajamentul furnizorului privind confidențialitate și securitate ca parte a procesului său de luare a deciziilor cu privire la furnizarea de servicii.
BEO TRADE COM S.R.L. nu intră în relații cu nicio persoană care nu este de acord cu condițiile oferite privind securitatea datelor pesonale

Ce se întâmplă în cazul în care modificăm prezenta politică privind protectia datelor personale?
S-ar putea să fie nevoie să modificăm această politică. Actualizările vor fi publicate online. Dacă modificările sunt substanțiale, vom anunța actualizarea prin canalele de comunicare BEO TRADE COM S.R.L. obișnuite pentru astfel de anunțuri. Continuarea utilizării de către dvs. a site-ulrilor web și a serviciilor BEO TRADE COM S.R.L. după data intrării în vigoare a acestor modificări constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări. Pentru a vă ușura efortul de examinare, vom publica versiunea și data de intrare în vigoare în partea superioară a documentului.

Contactează BEO TRADE COM S.R.L.
Dacă doriți să corectați datele dvs. personale sau pentru alte informații și despre politicile noastre aplicabile securității informației în relația cu dvs, vă rugăm să ne contactați la adresa de email a companiei: beotrade@loratel.ro sau să vă adresați direct Responsabilului cu Protectia Datelor Personale la adresă de email DPO@loratel.ro, telefon 0040214104405 sau la adresa poștală: BEO TRADE COM S.R.L., Bucuresti str.Sevastopol nr.13-17 cam.106 , sector 1 București România.